Styrelsen för år 2018 består av:

Oskar Sandin (Ordförande)

Johan Sjölind (Viceordförande)

Victoria Lassander-Sandin (Sekreterare)

Terese Lundqvist-Eklund (Kassör)

Caroline Ahlfors

Jannica Frilund

Fredrika Lund