Jeppo ungdomsförening grundades 1894 men det var först 1909 som föreningen fick en egen lokal. Två år senare brann dock huset ner till grunden. 1912 kunde den nuvarande lokalen invigas. Jeppo uf:s verksamhet skilde sig inte mycket från den tidiga uf-rörelsens aktiviteter, främst var det sång och musik som stod för den största delen av verksamheten, men också idrott och återkommande programfester var bestående inslag i ungdomsföreningens verksamhet.

I början av sjuttiotalet kunde man skönja ett visst ointresse och inaktivitet för föreningsarbetet, delvis för att frågan om den egna lokalen stod i blickfånget. I slutet av sextiotalet hade man diskuterat huruvida det skulle byggas en ny lokal eller om man skulle genomföra en grundrenovering av den gamla ungdomslokalen. Man valde det senare alternativet och i början av åttiotalet var lokalen upprustad och modern. Passiviteten som hade präglat uf- arbetet på sjuttiotalet var som bortblåst i och med renoveringen av lokalen, vilket ledde till att det blev ett uppsving i föreningsengagemanget. Tonårsverksamheten var i början av åttiotalet mycket livlig och det ordnas ett flertal ungdoms- och tonårsdanser.

Under 2000-talet tog ungdomsföreningen steget ut i revyvärlden, och sedan starten år 2000 har flertalet revyer och även en och annan fars spelats på uf-scenen. Än idag är revyn det största projektet år efter år. Även musikkvällar ordnas flitigt i lokalen och besöks av byns både yngre och äldre invånare.

I mitten av juli ordnas varje åt Jeppo Byadagar, och i samband med det evenemanget är Uf-lokalen en viktig samlingsplats där det ofta serveras mat samt ordnas försäljning och diverse tävlingar.