I Jeppo UF har det sedan år 2000 spelats revy, och en och annan fars.

Tidigare revyer:

* 2000 – Ur jepomörkri

* 2001 – Meir ur jepomörkri

* 2002 – Ännu meir ur jepomörkri

* 2003 – He ljuusnar i Jepo

* 2004 – Jepoljuusi spriide se

* 2005 – He voåras i Jepo

* 2006 – Jeporöörelsen

* 2007 – Jeponyytt

* 2008 – Mittimåot Filiaaln

* 2009 – Hoålt Imåot – 10-års Jubilemusrevy vid Jeppo UF

* 2010 – Hemlighuset (Fars av Krister Classon)

* 2011 – Tjängan, Tjyron å Tjärnavfall

* 2012 – Vi komber tå vi hendar

* 2013 – Fullt hus - en revy i hästväg

* 2013 – Hemvärn och påssjuka (Fars av Nils Bie Persson)

* 2014 – Vann e Nissi?

* 2015 – Vann e Jepo? 

* 2016 – Vi hittar i mörkri